Valg av bilder – vær smart!

Et bilde sier tusen ord er det et ordtak som sier, og det er faktisk helt sant. Dersom man velger ut det perfekte bildet eller bildene til hjemmesiden, kan det si mye mer enn hva en hel side med tekst ville ha gjort. Valg av bilder til både hjemmesider og nettsider er utrolig viktig, noe mange ikke tenker nok over. I ulike artikler, nyhetssaker og nettsider vil man se at bilder blir brukt på en rekke ulike måter. Det kan rett og slett være et bilde som forteller hva nettsiden handler om, hva man selger eller hva som kan tilbys. Her må man virkelig være kreativ, og samtidig huske på at førsteinntrykket av en hjemmeside som regel er det inntrykket som besøkende sitter igjen med.Hovedsiden på en nettside er det aller første som besøkende ser, der er det spesielt viktig når det kommer til valg av bilder. På ulike nettsider vil man kunne se en rekke ulike bilder, det er tross alt bilder både som reklame, forskjellige produkter eller kanskje egne illustrasjoner. Dersom det er en nettside som skal selge produkter, er produktbildene utrolig viktig. Til sist bør man tenke på bakgrunnen på nettsiden, og om man i det hele tatt skal ha en.