Koding av din hjemmeside

Når man skal lage en helt egen hjemmeside er det utrolig mye kunnskap som må læres først. Noe som gjør dette enda vanskeligere, men likevel utrolig spennende er det at ting endres stadig vekk. Programmer forbedres og koder endres for at det hele skal bli både enklere og mer anvendelig for brukerne. Både CSS og HTML er utrolig nyttig når en skal skape en hjemmeside. Om man har kunnskap om disse to programmene, vil det gjøre oppbyggingen av hjemmesiden mye enklere.Det som er hovedprinsippet her er at man bør skille design fra innholdet og strukturen i hjemmesiden. Designet vil nemlig være i CSS filer mens det er HTML-filene som sørger for innholdet og strukturen i hjemmesiden. Dette bør man gjøre i alle tilfeller. Et godt eksempel på dette er at man vil kunne endre på CSS-filen for at designet på alle dokumentene i hjemmesiden blir endret. Det anbefales derimot at man starter med HTML; det er dette man skaper overskrifter, bilder og tekst med. Nå man skal bestemme hvordan det hele skal se ut, behøver man CSS. CSS gir rett og slett brukerne flere alternativer enn det HTML gjør.