Hva er Open Source?

Dette er et utrykk som man i løpet av kort tid vil høre opptil flere ganger med en gang man kommer seg inn i verden til bygging av egne nettsider. Da er det greit at man har en viss forståelse av hva det hele egentlig betyr. På norsk blir det oversatt til åpen kildekode, kort og raskt betyr dette at kildekoden som har blitt brukt til et dataprogram blir gjort tilgjengelig. Dette blir tilgjengelig for absolutt alle og vil som oftest være tilgjengelig fra Internett.Det finnes derimot en rekke ulike lisenser for slike åpne kildekoder, men den som blir hyppigst brukt er GNU som er forkortelsen for General Public License. Bortsett fra denne er det faktisk utrolig mange selskap som lager sine helt egne åpne lisenser som blir tilpasset deres selskap og behov. Det bør derimot være klart at slike åpne programvarer ikke skal bli forvirret med bruken av fri programvare. Åpen kildekode eller open source er heller ikke noe som alle liker, det er nemlig noen som mener at det hele er forvirrende og at det ikke bør taes i bruk. Noen gode eksempler på programvare som benytter seg av åpen kildekode er Mozilla, Linux, PHP og Apache.1164531-php-technology